Fillimi >> Karriera

Apliko

Mund të bashkëngjitni një fotografi me madhësi maksimale prej 200 KB Ekstensione të lejuara janë: .jpg, .jpeg, .gif, .png
Mund të bashkëngjitni një dokument me madhësi maksimale prej 200 KB Ekstensione të lejuara janë: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .zip, .rar
Mund të bashkëngjitni një dokument me madhësi maksimale prej 200 KB Ekstensione të lejuara janë: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .zip, .rar
Mund të bashkëngjitni 2 dokumente shtesë me madhësi maksimale prej 200 KB për një dokument Ekstensione të lejuara janë: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .zip, .rar