Групата Uvex го има своето седиште во Фирт, северна Баварија, каде што се сместени поголемиот дел од нејзините вработени. Компанијата е основана во 1926 година од Филип М. Винтер, произведува заштитни очила за очи во својата „Оптише-Индустри-Ансталт“.

Со 2900 вработени и 49 подружници во 22 земји, групацијата Uvex оствари продажба од 480 милиони евра во фискалната година 2019/20.