Чистење со сув мраз

Чистење со сув мраз (Cold jet) е решение за чистење кое нуди поефикасна и поодржлива алтернатива на другите методи како што се абразивни средства, сода и пескарење. Минирањето на сув мраз, исто така наречено чистење со сув мраз, е еколошки одржлива техника за чистење и подготовка на површината. За минирање на сув мраз се користат рециклирани цврсти пелети од јаглерод диоксид (CO2) или микрочестички, кои се минираат со суперсонична брзина и се сублимираат при удар, отстранувајќи ја нечистотијата и загадувачите од основната подлога.

Чистењето со сув мраз е неабразивно, непроводливо, нетоксично и незапаливо. Исто така е без хемикалии, без вода и не создава секундарен отпад. Нашата опрема за минирање на сув мраз има неспоредлива технологија која може да се користи во различни индустрии и апликации.