Категории на продукти
Контакт

Лична заштитна опрема (ЛЗО)

Личната заштитна опрема е опрема што се носи со цел да се минимизира изложеноста на опасности што предизвикуваат сериозни повреди и болести на работното место. Овие повреди и болести може да произлезат од контакт со хемиски, радиолошки, физички, електрични, механички или други опасности на работното место. Оваа палета на производи вклучува: заштита за раце, заштитна облека, заштита за очи и лице, заштита за уши, заштита за дишење, заштита за глава, заштита на нозе и заштита при работа на висина.
Екотип ви нуди заштитна опрема од најафирмираните светски производители како што се 3M, Lokatrade (Stayer Safety) и Uvex.

Категории на продукти

Безбедност на објекти
Заштита за слух
Заштита на лице и глава
Заштита при заварување
Заштита при работа на висина
Заштитна работна облека
Заштитни ракавици
Заштитни чевли
Респираторна заштита (3M)