Чистење на вентилација

Екотип за деловните корисници нуди најсовремен начин чистење на разни видови воздушни инсталации и индустриски површини. Нашите услуги опфаќаат чистење на:

  • Масна и сува вентилација
  • Котли за парно
  • Клима комори
  • Топлоизменувачи
  • Клима уреди
  • Фенкојлери
  • Машини и други индустриски елементи
  • Сите работни површини, подови и др.

Екотип располага со роботи за чистење вентилација, Дезинфекција со Озон, Чистење со сув мраз и сл. За извршената услуга издаваме сертификат кој е валиден пред надлежните органи.