Категории на продукти
Контакт

Енологија и енолошки производи

Екотип нуди комплетен асортиман на производи за сите фази на производството на вино, од бербата на грозјето, складирање, пред-флаширање и флаширање на виното, како и услуги за советодавна и техничка поддршка за најамбициозните проекти од областа на професионалното производство на вино.

Во овој сегмент Екотип својата соработка ја потпира на партнерството со Perdomini IOC и Francois Freres Tonnellerie .

Она што не прави поразлични од другите е тоа што им помагаме на производителите на вино да ги постигнат своите цели со целосно почитување на локалните традиции, заради што долгогодишното искуство и специјализирано знаење на стручњаците од нашите партнерски компании е целосно на располагање на винарските визби во текот на целиот производствен процес.

Tonnelleries François Frères е компанија специјализирана за дизајн, производство и маркетинг на дабови буриња наменети главно за производство на вина од високата класа. Котирано е на париската берза. Компанијата има околу петнаесет локации низ целиот свет.

Диверзификацијата кон пазарот на Бурбон се одвива со отворање на втора фабрика за буриња во Бурбон и петта фабрика за штандови во 2020 година

Категории на продукти

Енолошки производи за технологија на вино
Енолошки производи и средства за  дезинфекција и санитизација во енологијата
Производи и опрема за прехрамбената индустрија