Категории на продукти
Контакт

Филтрација на воздух

Просторна филтрација и климатизација

Иако во теорија работата на филтерот може да изгледа многу едноставна , филтрите се всушност доста сложени производи. Влакната на филтерот треба да дозволат да помине доволно воздух - без да даде многу отпор - при истовремено заробување на штетните честички. Ова е јачината на добар филтер. Со самото тоа придонесуваат за здравјето на човекот и поздрава работна и животна средина.

Производи: Панел филтри, Филтер вреќи, Компактни филтри, Хепа Филтри, Филтри со активен јаглен.

Овие типови на филтри се применливи во огромен број индустрии и објекти како што се индустријата за храна и пијалоци, медицината и индустријата на здравствена заштита, фармацевтската дејност, угостителството, градинки-училишта-универзитети, комерцијални згради итн.

Категории на продукти

Влошки и ролни за воздушни филтри
Компактни филтри за воздух
Панел Филтри
Филтрација на гасна фаза
Филтри за воздух за високи температури
Џебни филтри за воздух
EPA/HEPA/ULPA Филтри
HVAC Опрема