Дивизии
Брендови

Автомобилска индустрија

Автомобилскатa индустрија, како една од најголемите во светот, има неколку претставници во нашата земја. Екотип го опфаќа овој сегмент преку неговите оддели за компресорски и вакуумски единици, трансмисија, филтрација на воздухот.

Некои од решенијата што ги обезбедивме за нашите локални клиенти се:

  • Вакумска централа со која се обезбедува вакуум за процесот на производство во фабриката.
  • Систем за генерирање на азот со висок степен на чистота. Гасот се користи за да се постигне инертен амбиент во процесот на лемење.
  • Тефлонски транспортни ленти за составување на авто-навлаки на високи температури
  • Ладна и амбиентална вода со дополнителна филтрација.
  • Бесконтактен диспензер за свежа ладна и топла вода со 7 степени на филтрација за потребите на вработените во погоните.

Дивизии

Трансмисија и елементи за трансмисија
Нерѓосувачки челик и алуминиум
Лична заштитна опрема (ЛЗО)
Филтрација на воздух

Брендови

Uvex
AAF
AMMERAAL BELTECH
SCHIKI
SТAYER SAFETY
3М