Компактни филтри за воздух

Компактните филтри се особено пригодни за вентилациски системи со тесен простор кај што има значителна потреба од голема површина на филтер. Компактниот филтер се одликува со голема површина, но таква што може да ја собере во мали простори.

Компактните филтери се користат и при вентилација за удобност и при филтрација во процеси, а особено во услови на ограничен простор. Кога постои ризик од влага, турбуленција или висок волумен на воздух, се препорачува компактен филтер.

Овој вид на филтри се особено добри за филтрирање ситна прашина и честички.

Продукти

VariCel Aero V (H)XL
VariCel ® VXLE
VariCel ® VXL
VariCel ®
VariCel ® M-Pak
VariPak
VariCel ® EcoPak