EPA/HEPA/ULPA Филтри

Филтрите за воздух се еден од клучните елементи на секој HVAC систем и се применливи во огромен број индустрии и капацитети, како што се: храна и пијалoци, здравствена грижа, микроелектроника, фармација, училишта и универзитети, центри за податоци, комерцијални згради и многу повеќе.

Во индустријата за филтрирање на воздухот има главно три типа на филтри за воздух потврдени од разни тела за сертификација, но најпознати се ХЕПА филтрите или високо-ефикасни филтри за абсорбција на честички.

Филтрите што го исполнуваат стандардот ХЕПА мора да задоволат одредени нивоа на ефикасност. Заедничките стандарди бараат ХЕПА филтерот за воздух да мора да ги отстрани од воздухот што поминува - најмалку 99,95% (Европски стандард) [4] или 99,97% (ASME, US DOE) [5] [6] честички чиј дијаметар е еднаков до 0,3 μm; со зголемување на ефикасноста на филтрацијата кај честички чии дијаметри се помали или поголеми од 0,3 μm. [7]

Сепак, индустријата е запознаена со уште поефикасни филтри за воздух познати како ULPA - „Филтер за воздух за ултра мали честички“.

ULPA филтерот може да отстрани од воздухот најмалку 99,999% прашина, полен, мувла, бактерии и какви било честички што се пренесуваат во воздухот со минимална големина на продирање на честички од 100 нанометри (0,1 μm). ULPA филтерот може да отстрани (во голема мера, не 100%) - чад од масло, чад од тутун, чад од колофон, смог, прашина од инсектицид.

Ние обезбедуваме висококвалитетни филтри ХЕПА / УЛПА / ЕПА главно произведени од нашиот партнер во индустријата - ААФ, како и BWF и PALL.

Продукти

BioCel ® II
AstroCel ® II
AstroCel ® I
BioCel ®
AstroPak ®
BioPak