HVAC Опрема

ЕКОТИП ви ја нуди најновата HVAC технологија за создавање на комфор во внатрешноста на објектите и возилата. Со HVAC системите на AAF гарантираме најдобар пријатни услови во внатрешноста на објектите и внатрешен квалитет на воздухот.

HVAC системите се користат речиси во сите индустрии, посебно во автомобилската, градежната, био-хемиската и фармацевската, при што се обезбедува квалитетен воздух и внатрешен комфор во индустриските, комерцијалните и домашните објекти.

ЕКОТИП, преку своите партнери AAF International, ви нуди рамки и куќишта за филтрација на воздухот, како и ХЕПА/УЛПА модули и други компоненти кои се дел од HVAC системите. Се работи високо-квалитетни и издржливи продукти, дизајнирани за различен тип на филтри или комбинации од филтри, кои, во крајна линија, ви овозможуваат енергетска заштеда и пониски трошоци за одржување.

Продукти

AstroPure
AstroSafe KSS Куќиште
AstroDuct HEPA
AstroDuct HVAC
AstroHood III
AstroHood II
AstroSafe RPT Куќиште
AstroFan FFU
AstroSafe I со AstroScan