Џебни филтри за воздух

Tаканаречените џебни филтри се употребуваат како дел од HVAC системот за иземање на прашината од амбиенталниот воздух. Најчесто се употребуваат како крајни филтри во комерцијалните апликации или како претфилтри на ХЕПА филтрите во објекти како болници или фармацевски установи.

Историски гледано овие т.н џебни филтри биле направени од стаклена волна, но во изминатите години создадени се висококвалитетни филтри направени од синтички материјал.

Стаклената волна, како материјал, е склона кон развивање на бактерии, но од друга страна ја зголемуваат ефикасноста на филтерот со текот на времето.

Продукти

DriPak SX
DriPak GX
DriPak NX / NX+
DriPak KX