Хотели, ресторани, кафулиња

Нудиме низа производи кои се однесуваат на угостителската дејност која ги опфаќа хотелиерството, рестораните и кафулињата.

Филтер и минерализатор за вода со која се приготвува кафето и други освежителни пијалаци во HORECA. Со водата оптимизирана од fфилтрите BWT се добива идеалното кафе прочистено од непожелните а збогатено со важни состојки на водата.

Диспанзери за вода кој покрај целосното пречистување, целосно го подобрува нејзиниот хемиски состав и Ph вредност и по желба ја загрева или лади водата. Со диспанзерот Flowater овој третман се добива вода како од највисоките планински извори. Покрај секторот HORECA погодни се за употреба во објекти со голема фреквенција на луѓе (погони, административни објекти, училишта и сл.).