Системи за филтрација на вода на Culligan

Филтрација на вода

Culligan има една од нај широките палети на филтрациски технологии достапни на пазарот. Достапни како засебни единици или како дел од систем, технологиите на филтрација од Culligan сочинуваат:

 • Само чистечки филтери
 • Микрофилтрација со кертриџ филтери
 • Филтрација со медиум
 • Динамичко сепаративни филтери

Culligan системи за филтрација со медиум

Culligan користи резеровари под притисок за филтрација, каде водата поминува низ филтрационите медиуми со различен состав и гранулација, при што се отстрануваат контаминантите. Филтрационите медиуми се избираат соодветно на контаминантите присутни во водата.

 • Зголемен сервисен живот
 • До 60% помал простор од гравитациони песочни филтери
 • Енергетско ефикасен
 • Намалува или елиминира потреба од користење на хемикалии

Решение за сите типови на проблематична вода

 • Матност
 • Лош вкус, мирис и боја
 • Киселост на водата
 • Арсен
 • Железо и Манган
 • Амонијак