Решенија за медицинска филтрација на вода (PALL)

Според параметрите на апликацијата и потребите за изведба, ние сме во состојба да обезбедиме прилагодени решенија за филтрирање за нашите клиенти

Системи за вода во објекти

Pall Medical дизајнира, произведува и снабдува специјализирана медицинска филтрација на вода од точката на влез во зградата до точката на употреба на славини, тушеви и други извори на вода. Ова портфолио обезбедува најголема ефикасност на филтрација за отстранување на водородни бактерии, ендотоксин, протозои, габи и честички од водоводните мрежи и поддржува програми за управување со вода.

Пал медицинските решенија за третман на вода:

Ги штитат имунокомпромитираните пациенти од инфекции на вода

Обезбедуваат безбедна вода за пиење во здравствените установи

Обезбедуваат решенија за пренослива вода за пиење во јавни и станбени објекти