Решенија за третман на вода (Culligan)

Водата е важен сегмент во сите индустрии. Не само што трошоците за вода се зголемуваат, туку и нејзиниот квалитет може да има огромно влијание врз оние интензивни индустриски процеси кои имаат потреба од големо количество енергија.

Екотип ви ги нуди решенијата на Culligan компанија со над 80 години искуство како глобален снабдувач на индустриски решенија за третман на вода. Опфаќајќи широк спектар на индустрии, нашите референци ги вклучуваат индустриите за храна и пијалоци, нафта и гас, енергетика, здравствена заштита / болници / био-фармацевтски и производствени сектори.

Решенијата на Culligan ги тангираат следниве начини на третман на вода:

Индустриски апликации за третман на вода: пред-третман на сурова вода

Од каде и да доаѓа вашата сурова вода: бунар, бушотини, површинска вода, речна вода, морска вода, рециклирани отпадоци или вода за пиење од општинското снабдување, неопходен е добар претходен третман за да ги заштитите процесите во низводно и да заштедите трошоци.

Третман на вода за ладење

Бидејќи водата за ладење е интеграна во толку многу критични системи на одредени процеси, откажувањето на системот за ладење може да има катастрофално влијание врз севкупните опрации.

Калиган ви обезбедува комплетно решение за вашите системи за ладење вода. Со спојување опремата за третман на вода, хемикалиите за ладење вода, заверена лабораториска анализа и управување преку нашите локални тимови на сервисери, Екотип
( преку нашиот партнер Culligan) е во можност да понуди прилагодено решение за вашите специфични потреби за вода за ладење.

Третман на вода за котел

Culligan нуди широк спектар на опции за третман на вода за напојување на котелот, вклучувајќи омекнувачи и единици за обратна осмоза за котли со низок притисок и единици за деминерализирање за котли со повисок притисок.

Третман на вода при процеси

Благодарение на нашето внатрешно истражување и развој, инженерските и производствените капацитети Culligan може да произведе системи за третман на вода дизајнирани според вашите потреби за процеси.

Обнова на кондензатот

Со користење на единицата за полирање на кондензатот (CPU) при висока топлина, може да се поврати ниска вкупна растворена цврста вода (TDS) од кондензираната пареа и да се врати во резервоарот за вода за напојување на котелот, при тоа помагајќи да се намали енергијата потребна за загревање на водата при создавање пареа.

Предностите вклучуваат:
• Намалени трошоците за вода и трошоците за гориво
• Заштеда на енергија преку намалено дување на котелот
• Намален хемиски третман на сурова вода