Производи за секторот храна и пијалоци

Perdomini-IOC нуди ефективни решенија не само за производство на вино, туку и за други сектори во индустријата за храна и пијалоци, производители на оцети и индустрии кои произведуваат сокови и алкохолни пијалоци.

Perdomini-IOC е специјализирана за биотехнологии и замени за дрво, како и третмани за филтрирање, чистење и санитација.

АЦИДИФИКАТОРИ

EНЗИМИ

ДОДАТОЦИ ЗА ФИЛТРАЦИЈА

СТАБИЛИЗАТОРИ

ТАНИНИ

АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРВО