Енолошки производи и средства за дезинфекција и санитизација во енологијата

Perdomini-IOC го става своето техничко и производствено знаење во употреба на своите клиенти преку изготвување и предлагање на најсоодветен хигиенски план за нивните специфични потреби; резултатот е финален производ кој е безбеден за консумирање, висококвалитетен и со мало влијание врз животната средина.

Производите за чистење и санирање кои ги нуди Perdomini-IOC се дизајнирани на таков начин што ќе гарантираат оптимални операции за чистење и санитација на просториите и опремата што се користи за производство на вино, производство на храна и филтрирање.

Широкиот спектар на решенија за чистење и дезинфекција на Perdomini-IOC вклучува алкални, кисели, неутрални и други средства за дезинфекција формулирани за внатрешноста на винариите. Нашата цел е да осигураме дека просториите, алатите и опремата што се користат за производство на вино и за производство на храна и пијалоци се правилно исчистени и санирани.

Благодарение на техничкото и продуктивно знаење на Perdomini-IOC групата можеме да ви обезбеди прилагодена советодавна и услужна поддршка за да го воспоставите најдобриот план за хигиена и да добиете безбедни производи со врвен квалитет со ниско влијание врз животната средина.

Од палетата детергенти за чистење и санитизација издвојуваме:

Ацидни детергенти

Алкални детергенти

Хлоринирани алкални детергенти

Детергенти за санитизација

Еколошки детергенти за санитизација

Продукти

Detar acid ASF
Detarox AP B
Perlac San Schiuma New
Perlac Clorat Presse
Detar 10
Perlac San
Detar acid
Detar San Schiuma
Perlac San Special