Безбедност на објекти

Одржување на објекти

Секоја година илијадници луѓе се повредуваат како резултат на лизгање на работното место, што доведува до големи трошоци за осигурување , а исто така влијаат на репутацијата на работодавачот.

Многу од овие ризици би можеле да се спречат со противлизгачките траки – траки со високи перформанси против лизгање кои се дизајнирани како би можеле работниците да бидат безбедни и продуктивни, а ги намалуваат вашите трошоци за осигурување.

Во нашиот нашиот програм имаме и асортиман на простирки кои се посебно наменети за некои посебни ситуации, како што се влажни површини, ублажување на змор во приизводтсвените погони и простирки за заштита од конатминации за чисти работни протории.