Заштитни ракавици

Заштитни ракавици

Заштита на рацете е приоритет во многу индустрии во денешно време знаејќи дека е огромен бројот на процеси во кои се употребуваат рацете. Кревање, носење, сортирање, пакување, работа со алат се процеси кои се потполно зависни од рацете и нивната исклучителна способност.

Во Европа годишно повеќе од 1.5 милиони повреди на рацете при работа, што просечно значи три изгубени работни саати по вработен. Вкупно повеќе од 4.5 милиони работни денови годишно. Без оглед на фактот сеуште многу работници ги вршат своите работни задачи без или со несоодветна заштита на рацете.

Продукти

Работни ракавици (Uvex)
Заштитни ракавици (Stayer Safety)