Заштитни чевли

Заштитни работни чевли

Квалитетни и удобни заштитни чевли се од особено значење за безбедна работа. Во работното опкружување стапалата се изложени на бројни опасности.

Дали работите на градилиште, во фабрика, во столарска или некоја друга работилница, лабораторија или извршувате високоризична работа како спасувач, пожарникар и сл, неопходно е да обезбедите соодветна заштита на вашите нозе. Покрај заштитата од физички и хемиски опасности, современите заштитни чевли овозоможуваат и додатни предности – како што се ергономскиот дизај, кој обезбедува удобност, анатомски влошки, антибактресика постава кои ја намалуваат можноста од настанување на непријатен мирис.

Заштитата, убавиот дизајн, квалитетот и удобноста ни ја олеснуваат нашата работа да им го обебедиме на нашите корисници најдоброто искуство во носењето на заштитните чеви.

  • Ниски работни чевли
  • Полувисоки работни чевли
  • Високи работни чевли
  • Чизми
  • Работни папучи и кломпи
  • Додатоци

Разгледајте ја големата колекција работни обувки на Stayer Safety која меѓудругото ги опфаќа и брендовите Uvex, Dike, FTG.

Продукти

Работни обувки (Stayer Safety)