Механички компоненти

Благодарение на иновативната опрема и добрите партнерства со првокласни производители на механички компоненти нудиме широк спектар на производи.

Нудиме широк спектар механички компоненти, тргнувајќи од котури за запчести гументи ленти за синхронизација, котури за V- погонски ремени, како и дополнителни елементи за прицврстување, спојки, запчаници и подлоги за електрични мотори.

Видови метални делови:

  • Ременици (котури)
  • Запчаници
  • Ланци
  • Ланчаници
  • Чаури

Запознајте се подетално со механичките компоненти за трансмисија на Schiki Beltech

Погонски ланчаници

Конусни запчаници

Затегачи на ланци

Ременици (котури)

Затегнувачки елементи

Спојки

Кружни лежаи со прирубница