Валјаци

Ние нудиме широк спектар на различни валјаци за секаков вид на примена што ќе ги исполни потребите во случај на лесни или тешки обработки и транспорт.

Ракување со единицата

Широкиот спектар на компоненти за ракување со единиците се состои од валјак, моторизирани котури, валјак на погон од 24 V и модул за динамично складирање. Проверете ги на следниве линкови:

Ракување со индустриски единици

RDR погонски валјаци

Валјаци за мотори

Ракување со производи во несредени ситуации

Исто така нудиме валјаци за ракување при несредени ситуации, кои се единствен асортиман на врвни транспортни валјаци за траки, идлери, моторизирани котури, производствени котури (ременици) и други компоненти.

Транспортни валјаци за тешка индустрија

Моторизирани котури за тешка индустрија