Премази за заштита од корозија

Нашиот опсег на премази за превенција од корозија ви помага да постигнете сигурна заштита на завршените делови / производи.

Знаеме дека корозијата на металите влијае буквално врз секого, секој ден. Каде и да се произведуваат метални делови и компоненти, постои ризик од корозија.

Понатамошните здравствени и еколошки проблеми, како и почитувањето на законските прописи вршат дополнителен притисок во насока на минимизирање на ризиците од работното место, како и минимизирање на остатоците од јаглерод.

Вашето решение се премазите за заштита од корозија на Castrol:

RUSTILO