Категории на продукти

Индустриски масла и мазива

Екотип преку својот партнер ABC Maziva Словенија е снабдувач на индустриски мазива од брендовите Castrol, BP, and Aral. Ги нудиме најдобрите производи во класата, технички услуги, како и управување со отстранувањето отпад, нудиме опрема за подмачкување и систем за управување со хемикалии.

Во нашиот спектар на производи спаѓаат водорастворливи емулзии, водорастворливи синтетички емулзии, индустриски алкални детергенти, компресорски масла, масла за калење, масла за ланци, масла за формирање метал, премази за заштита од корозија, редукторски масла, резни масла, турбински масла, хидраулични масла.

Нудиме нафтени масла што се користат во индустријата и домовите за подмачкување на машини (инструменти и друг вид машинска опрема). Во нивното производство се користени „Баку“, „Емба“ и други видови сурова нафта од истокот. Во понудата имаме лесни, средни и тешки индустриски масла.

Категории на продукти

Водорастворливи емулзии
Водорастворливи синтетички емулзии
Индустриски алкални детергенти
Компресорски масла
Масла за калење
Масла за ланци
Масла за формирање метал
Премази за заштита од корозија
Редукторски масла
Резни масла
Турбински масла
Хидраулични масла