Индустриски алкални детергенти

Индустриското чистење е составен и критичен елемент на вредносниот синџир во многу процеси на индустриско производство. Во Castrol, ние се фокусираме на компатибилноста на производот во текот на процесите на обработка на метали.

CASTROL TECHNICLEAN ™ серијата нуди широк спектар на средства за чистење за да ја исполнат вашата специфична апликација и може да ви помогне да постигнете:

  • Високо ниво на чистота за да се обезбеди потребниот квалитет, функционалност и максимален животен век на готовите делови
  • Подобрени карактеристики на здравјето, безбедноста и животната средина (HSE)
  • Поголема продуктивност преку намалени стапки на отпад
  • Пониски трошоци за оперативно чистење, како што се трошоците за отстранување на отпадот

TЕCHNICLEAN