Водорастворливи синтетички емулзии

Водорастворливи синтетички емулзии даваат исклучително висока ефикасност. Тие ја намалуваат употребата на биоцид, го продолжуваат работниот век на алатките и обезбедуваат квалитетна завршна површина.

Водорастворливи синтетички емулзии:

SYNTILO