Спојки и стеги

Продукти

Хидраулични спојки
ТЦ Спојки EN ISO 1127
Спојки според DIN 32676
ISO Цевни спојки
Цевни спојки според SMS за заварување
ТЦ Спојки - инчи
Стеги за цевки и црева
Спојки за цевки DIN 11851