Материјал за заварување

Ние обезбедуваме комплетно инженерство на производствениот дизајн, производството и снабдувањето со материјал. Нашиот сервисен центар е сертифициран во согласност со меѓународниот стандард ISO 9001: 2008

Продукти

Обложени електроди
Електроди од волфрам
TIG жица
MIG жица