Дивизии
Брендови

Хемиска индустрија

Хемиската индустрија ги опфаќа стопанските субјекти од базичната хемиска индустрија, производството на индустриски гасови, производството на фармацевтски производи, производство на козметички производи и средства за домаќинство, производство и преработка на пластични маси и гума.

Поголем дел од соработката на Екотип со хемиските компании се состои од обезбедување со заштитна облека и опрема како и снабдување со системи за филтрација како и филтри за воздух и течности.

Дивизии

Лична заштитна опрема (ЛЗО)

Брендови

3М