Прилепска Пиварница

Прилепска Пиварница е македонски индустриски гигант, производител на квалитетно пиво и сокови. Пиварницата е овластен полнител на повеќе светски брендови на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Прилепска Пиварница е една македонски индустриски гигант, производител на квалитетно пиво и сокови. Пиварницата е овластен полнител на повеќе светски брендови на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Од 1924 Прилепска пиварница поседува неколку од најафирмираните брендови како пивата „Крали Марко“ и „Златен Даб“ и освежителната и безалкохолна „Газоза“. За квалитетот на пиварницат потврдува и фактот дека е овластен полнител на светските брендови Pepsi, Mirinda, 7UP, Tuborg и Carlsberg.

Други завршени проекти