Категории на продукти

Процесна опрема и инженеринг

Во овој сегмет ви го претставуваме нашиот партнер Ipros специјализирана компанија за дизајнирање и развој на процесни решенија за индустриите за храна, фармацевтска и хемиска индустрија, производство на пиво, млечни производи.

Што претставува процесниот инженеринг?

Во еден поширок контекст процесно инженерство е разбирање и примена на основните принципи и закони на природата што ни овозможуваат да ги трансформираме суровините и енергијата шти ни се на располагање во производи што се корисни за општеството, на ниво на индустрија.

Искористувајќи ги предностите на движечките сили во природата како што притисокот, температурата и концентрација на градиенти, како и законот за зачувување на масата, процесните инженери можат да развијат методи за синтеза и прочистување на големи количини на посакувани хемиски производи.

Процесното инженерство се фокусира на дизајнирање, работење, контрола, оптимизација и интензивирање на хемиските, физички и биолошки процеси. Инженерството на процеси опфаќа огромен спектар на индустрии, како што се земјоделство, автомобилска индустрија, биотехнологијата, хемиската, индустријата за храна, индустрија за развој на материјали, рударство, нуклеарна, петрохемиска, фармацевтска и индустријата за развој на софтвер.

За процесното инженерството карактеристична е примената на компјутерски базирани методи и други високи технологии.

Што ви нудиме?

Решенија за индустријата за храна и пијалоци: пастеризација, единици за ЦИП, водовод и инсталација, автоматизација.

Решенија за фармацевтска и биотехнолошка индустрија: подготовка на решенија и суспензии, WIP / CIP / SIP, GMP инсталација, системи за греење и ладење, процесни садови, биореактори и ферменти, дизајн + документација + валидација - комплетен инженеринг, автоматизација

Подготовка и извршување на проекти и опрема според АТЕКС.

Други вентили, пумпи и опрема од не'рѓосувачки челик.

Категории на продукти

Автоматизација
Дизајн + Валидација + Документација
Дизајн и инженеринг
Пастеризација
Процесни Миксери
Решенија за припрема на суспензии
Системи за греење и ладење
Цевна Инсталација
CIP Единици
GMP Инсталација
WIP/CIP/SIP